IKT i tilpasset opplæring              Tilbake

Innledning

Vurdering av nettsted

   Om nettsiden

   Grafikk og navigasjon

   Brukergrensesnitt

   Hjelp?

   Kvalitet - Sosiale forhold

   Læringsstrategi - Pedagogiske innslag

   Matematikk.org i tilpasset opplæring

Konklusjon

Kilder

Loge til matematikk.org

Innledning

Jeg har valgt å evaluere www.matematikk.org sine sider i denne oppgaven.  Nettsiden konsentrerer seg rundt faget matematikk som navnet angir, og er ment å være til hjelp for elever fra de begynner på grunnskolen til de går ut fra videregående. Nettsiden har også sider for lærere og foreldre.

 

Jeg valgte å vurdere dette nettstedet, fordi jeg har interesse av å undervise bort matematikkfaget i fremtiden, og er på leting etter interessante nettsider med emnet matematikk. matematikk.org er den ledende nettsiden i Norge for emnet, derfor valgte jeg dem.

 

I denne oppgaven vil jeg se på ulike sider ved denne nettsiden; fra hvordan nettstedet er oppbygd til bruk av farger og skrifttyper. Mens mye av oppgaven går ut på å beskrive hvordan en kan bruke dette nettstedet som hjelpemiddel til tilpasset opplæring. Jeg kan ikke beskrive alle aspekter ved alt innhold på matematikk.org, til det ville oppgaven blitt for stor og tiden for liten, men jeg vil prøve å ta med de viktigste elementene ved websiden, og vil i hovedsak ta for meg sidene som gjelder for barne- og ungdomskolen.

 

Vurdering av nettsted

 

 

Om nettsiden

 

Matematikk.org er laget i samarbeid med: Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Agder, Universitet i Oslo, Universitet i Tromsø, Universitet i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Nettsiden har en egen prosjektleder, Hege Kaarstein. Nettstedet har som mål å bli landets ledende nettside for matematikk. Og har målsetning om å nå alle aldersgrupper i grunnskolen som i videregående samt lærere og foreldre.

 

Utvalget på siden(e) er stort. For elevene er det masser av spill å boltre seg i, mens for lærere finnes en rekke undervisningseksempler i flere tema som de kan bruke i undervisningen til alle klassetrinn. Hvis en er ute etter annet enn oppgaver eller undervisningseksemplene kan webområdet tilby det. Det finnes bla. utvalg av en rekke matematiske tekster og tekster over store matematikere.

 

Grafikk og navigasjon

 

Hjemmesiden har en gjennomgående hvit bakgrunn som gir en klar effekt. Det sies at hvit bakgrunn er en av de mest lesevennlige bakgrunnsfargene. Når det angår skrifttype, har de valgt å bruke font: Arial. Dette er en av de mest lesevennige skrifttypene som er uten seriffer, men har proporsjonal lengde på tegnene. Fargen på skriften er gjennomgående svart som gir eksellent kontrast til bakgrunnen. Likevel er det noe å trekke på skrifttypen. Lesbarheten kan tiltross for god kontrast være dårlig for svaksynte elever og elever som er utrente lesere, fordi at skriften er såpass liten. Dette er trolig valgt for å skape en bedre oversikt over sidene, noe det gjør. Og samtidig slipper en lange sider å bla på, som ingen er tjent med, men det er synd at det skal gå ut over de med lesevansker, og siden nettsiden blant annet retter seg mot barn ned i femårsalderen, burde det vært et alternativ der en kunne velge å gjøre skriften større hvis en vil det. Jeg vil komme tilbake til hvordan svaksynte kan ha gleden av matematikk.org sine sider likevel senere i oppgaven.

 

Når en kommer inn på hovedsiden har en flere valg. Det er mulig å logge seg på som foreldre eller som lærer, der får en informasjon som angår dem. Det kan være undervisningstips til lærere eller veiledning for hvordan foreldre kan hjelpe barna sine med matte. Ellers gir hovedsiden deg mulighet til å gå inn på fire hovedområder som er 5-10 år, 10-13 år, ungdomskolen og videregående.

 

Logoen til matematikk.org er bilde av en ugle. Og nettopp ugla er et gjennomgangstema for hele Internettsiden. Når er kommer inn i hovedsiden kan en navigere ut til seks ulike hovedvalg med tilhørende ugle. Det finnes fire ugler for elever som beskriver alderstrinnet til elevene, og det finnes også en ugle for lærersiden og en for foreldresiden. Alle uglene prøver å beskrive den gruppen som den er satt for. Eks. er ugla for fem-tiåringene minst og ugla for videregående er størst. Enda større er uglene for lærerne og foreldrene som i tillegg har fått briller. Alle uglene har også ulike farger. Hvorfor er uglene viktige? De er tatt for å gjøre navigasjonen lettere! På den måten kan de som ikke har lært å lese, komme inn på siden som gjelder for de. Og ikke bare det: Når de har kommet inn på et spill finnes uglene som menyer på toppen, der en kan komme tilbake til hovedsiden for ditt aldertrinn eller helt tilbake til forsiden. Vi møter også uglene igjen når elevene besøker spillgalleriet, der alle oppgavene er rettet mot noen spesielle aldersgrupper og uglene viser hvilke. Se bilde under.

 

 

 

Når en kommer inn på forsiden, synes jeg at den er ganske behagelig for øyet. Linker til sponsorer og samarbeidspartnere er veldig nøytrale, men kan kanskje virke litt forstyrrende, men det er ingen reklame utenom disse. Dessuten tror jeg ikke elevene vil finne disse linkene særlig interessante siden de er ment for voksne. Og det at de gjør siden gratis og åpen for alle er et stort pluss. Det er intet som blinker eller beveger seg, som kan få en distrahert.

 

Som er beskrevet i korthet ovenfor, beveger en seg rundt på nettsiden ved hjelp av hypertekst eller hyperkoblinger, bla inn på de ulike hovedsidene ifra forsiden. Når en kommer inn på de bestemte sidene for aldersgruppen fungerer denne siden litt ut fra markedstanken. Alt befinner seg på en side (marked) og en klikker inn på (kjøper) det en vil gjøre (ha), som kan være et spill eller å spørre orakelet. En kan dermed si at er bruker hypertekst til å navigere seg fram og markedstanken er delvis gjeldene på denne siden. En finner Internettsider som bruker tydeligere markedsmodellen mener jeg, eks matemania.no.

 

Ellers kan en bruke orakelet til å stille spørsmål. Han/hun vil gi deg svar og kanskje gi deg en ekstern link der du kan lese mer om emnet. Se eksempel her. På den måten kan en også bevege seg ut av webområdet, for å få svar på ting du lurer på. Et annet sted der de oppgir lenker til sider utenfor matematikk.org, er inne på de forskjellige hovedsidene. Her kan er gå videre til en side som har flere lenker til andre sider som passer for den bestemte aldersgruppen.

 

Brukergrensesnitt

 

Som tidligere nevnt gir siden en god oversikt for brukeren. Det er lett å manøvrere rundt på siden og du trenger ingen forkunnskaper for å navigere rundt. Siden er derfor intuitiv og det virker som om de som har laget siden har brukt mye fantasi og kreativitet til å gjøre nettsiden så lett manøvrerbar og oversiktlig for alle brukere. Det at en alltid kan gå tilbake til forsiden hvor hen du står i webområdet, er et stort pluss. Nå vet ikke jeg om det tar lang tid å laste opp spillene på pc-skjermen med en dårlig Internett-tilkobling siden jeg kun har brukt bredbånd, men det virker som om det heller ikke krever noen store ressurser for å åpne noen av spillene. Derimot kan det virke litt tregt å måtte åpne pdf-dokumenter i Acrobat Reader ®, siden alle undervisningseksemplene ligger i dette formatet. Det vil ta tid når en sitter med en dårlig Internettforbildelese. Men det går an å skrive ut disse sidene lettere, enn de hadde vært i html-format. Det kan veie opp for den lange nedlastningstiden.

 

Når dette er et webområde og ikke et program sier det seg selv at det finnes få tilpassningsmuligheter for brukeren. Han kan ikke endre på noe av innholdet på sidene, men en har mulighet til å velge vanskegrad på mattespill.

 

Hjelp?

 

Tilbyr nettsiden noen hjelpefunksjon? Hvis det gjelder hjelp i forbindelse med navigasjonen så er svaret nei, men de har noe som kalles for orakelet. Orakelet er en tjeneste som de tilbyr. Her kan du sende inn matematiske spørsmål, og forvente å få svar, selv ved vanskelige matteoppgaver. Ellers tilbyr nettsiden en søkefunksjon. Her kan du søke etter navn på spill, matematiske tekster etc. Dette kan være hendig hvis du er på let etter noe spesielt, men vet bare ikke hvor det ligger hen.

 

Kvalitet – Sosiale forhold

 

Som Thor Søndenaa skriver i skolemagasinet.no for tre år siden, er ikke Matematikk.org ”et e-læringsopplegg eller en elektronisk lærebok”. Jeg støtter hans uttalelser og nettsiden prøver heller ikke oppfylle disse kravene, men nettsiden fungerer likevel som en godt supplement til lærerbøker. Matematikk.org sier om sine mål at de ønsker å være ”førstevalget på Internett innen matematikkformidling. De sier også at de ønsker å være et ”inspirasjonssenter for lærere”. Og det er ingen tvil om at lærere kan finne mye interessant på sidene som kan gi dem inspirasjon. Området har bl.a. som tidligere nevnt, flere ferdige undervisningsopplegg. Og når alle universitetene og flere høgskoler står sammen om siden, er det liten tvil om at siden er den ledende innen matematikkformidling på nettet (på norsk) i dag.

 

Jeg har allerede nevnt at nettsiden gir undervisningsopplegg i ulike tema til alle trinn. Disse temaene er de vi finner igjen i Kunnskapsløftet og L97. Eks: Tall, Algebra, Geometri, Sannsynlighet, Grafer, Matematikk i dagliglivet og Rom og form m.fl. En kan dermed si at nettsiden har et høyt faglig nivå, siden det dekker innenfor de hovedområdene skolen bruker.

 

Matematikk.org har masser av spill som elevene kan boltre seg på. Regnemesteren finnes for alle aldre, Regneregn finnes for barn opp til og med ungdomskolen og Mastermind et velkjent spill, finnes i tre vanskegrader og er anbefalt for elever på ti år og oppover. Disse og andre spill kan en tilpasse til sitt eget nivå. På den måten kan en si at elever kan begynne der de er, og spillene kan hjelpe en å bygge videre kunnskap. Vil spillene skape større forskjeller? Kan hende. Hvis både svakere og sterke elever får sine behov møtt, vil trolig de sterkeste elevene lære fortere. Det er heller en styrke slik jeg ser det. Lærere leter i dag etter stoff som også kan tilfredsstille de mer sterke elever, for å møte kravet om tilpasset opplæring for alle. Og det behovet kan matematikk.org være med å stille. Dessuten er det viktigere at elevene lærer der de er, ikke at alle lærer det samme. Og der kan nettsiden fungere som en sterk bidragsyter og supplement til ordinær undervisning. Jeg har selv prøvd en del av spillene og må si at det kan være vanskelig å stoppe. At nettsiden i tillegg kan virke motiverende og inspirere elever for faget matematikk, tror jeg derfor absolutt.

 

Læringsstrategi – pedagogiske innslag

 

Når det gjelder spillene er det lagt opp til at en skal svare rett, og det blir belønnet. Dette er ganske vanlig for matematikk, og at en slik behavioristisk tankegang er gjeldene, ser jeg på som naturlig. Det kan være med å skape en konkurransementalitet hos elevene for matte. Eksempel kan elever si: ”Vet du hva, jeg har klart å komme til nivå det og det på Regnemesteren!” Dette kan virke motiverende for barn, selv om det kan være en fare for at elevene da vil sammenligne med hverandre, til fordel for de sterkeste elevene. Men da er det viktig at en voksen passer på å motvirke en slik effekt. Likevel kan lærere hente inn undervisningsopplegg som ikke gir noe konkrete rett eller galt svar. Eks. innen kategorien Behandling av data for 5. klasse er det en oppgave om slektsgranskning. Oppgaven vil lære elevene i behandling av data, og kan virke motiverende. Samtidig er den ikke åpen for at elevene kan gjøre feil: Hvis en ikke fant ut noe om slekta si, er ikke det feil, men prosessen var den viktigste til å komme fram til en konklusjon. Så undervisningsoppleggene er altså varierte siden den også er åpen for prosessorienterte oppgaver.

 

Vygotsky fremmer språket ved læring (2001). En kan si at elevene får lite uttrykt egne tanker og snakket med andre, ved oppgaveløsningen/spillingen på nettstedet. Her må en voksen være tilstede for å få i gang denne prosessen, men orakelhjelpen er det alternativet der elevene selv har ordet. Her kan de sende inn spørsmål de lurer på uten hjelp fra andre vokse. Det krever selvsagt at elevene klarer å skrive og formulere spørsmål. Her må kanskje de minste ha hjelp fra voksne. Orakelet fungerer også slik at de spørsmål som ofte blir stilt, vil være åpen for alle å lese. Her er et eksempel der en lurte på hva andre kvadratsetning var. Han får et godt svar synes jeg, som også kan være til hjelp for mange. Her er det eleven som setter premissene for hvilket tema som skal taes opp, og han går i en slags dialog med orakelet og får et svar. Det er det nærmeste matematikk.org kommer et konstruktivistisk læringssyn, ”elevene konstruer sin egen kunnskap” (Holm, s, 37, 2005). Orakelet er et viktig pedagogisk innslag, siden det er nettopp her de kan sette ord på sin kunnskap. Likevel ser jeg det som nødvendig at elever har voksne tilstede, for at eleven kan spørre de underveis, og samtidig kan de voksne se etter å stille spørsmål, som kan få eleven til å få større forståelse.

 

Siden de fleste spillene kun kan være til hjelp for å automatisere læring, sier en at de er såkalte drill- og øvelsesprogrammer. Marit Holm definerer pedagogisk programvare (Holm, s. 43-44), som ”programmer som har et faglig innhold, de er laget i samsvar med pedagogiske prinsipper,” Hun deler så inn i tre ulike typer kategorier:

-         Drill og øvelse

-         Veiledningsprogrammer

-         Simuleringsprogrammer og problemløsningsprogrammer

Drillprogrammer kan hjelpe til å automatisere læring, for elever med oppmerksomhets- og hukommelsesvansker. (Brænde s, 32. 2005). Og de er mest vanlige, særlig på norsk. Og det hadde vært ønskelig at vi hadde funnet noen spill på matematikk.org som også havnet i de to sistnevnte kategoriene. Hvis målet er å være landets ledende innen matematikk på nett, bør de også være ledende med å være først ute på dette området mener jeg. Noen spill kan havne i veiledningsprogramkategorien, siden de gir løsningen til rett svar, selv om en svarer feil, eks, regnemesteren. Men ingen spill havner i simuleringsprogramkategorien. Til nå er flesteparten av slike spill laget for høyere utdanning, men en får håpe at de også kan bli populærere nedover i trinnene også. Og kanskje vil matematikk.org også komme med slike spill i framtiden.

 

Jeg har nevnt orakelet tidligere. Det er det eneste alternativ for kommunikasjon, som elever eller lærere har inne på matematikk.org. Men det er likevel fullt mulig at elever kan samarbeide rundt en datamaskin, og på den måten kan de sette ord på abstrakte ideer. På den måten kan et sosiokultureltperspektiv på læring være gjeldende.

 

Matematikk.org i tilpasset opplæring

 

Det er fullt mulig å bruke nettstedet i tilpasset opplæring. Tar vi for de med hørselsvansker, passer slike sider veldig fint. I vanlig undervisning kan det være vanskelig for elever med hørselsvansker å få med seg alt som skjer. Men spillene på matematikk.org skjer gjennom det visuelle, så her stiller de hørselsvake på lik linje med de andre elevene. Det er klart at elevene må da ha kunnskaper ifra før om emnet, så webområdet kan ikke bli brukt som introduksjon til et nytt emne, selv om eleven har mulighet til å spørre orakelet for svar.

 

Når det gjelder elever som har synsvansker har jeg vært inne på at de kan få det tøft i å lese den skriften som har liten størrelse. Webområdet har gjennomført stil på alle sidene, dvs at det er samme skriftstørrelse for fem- tiåringene som for sidene til lærerne. Grunnen kan være at det er meningen at voksne skal være tilstede for å hjelpe til. Men det virker for meg lite gjennomtenkt. Samme problem oppstår for barn med generelle lese- og skrivevansker. Da må en ta i bruk avanserte hjelpemiddel som c-pen for å kopiere oppgaver for eksempel på Regnemesteren, siden det ikke går an å kopiere teksten på andre måter. Så kan en lime teksten inn i leseverktøy som E-lector eller Voxit Budgie Pro (VBP), og få opplest stykkene og svarene. En tungvint løsning synes jeg, men en mulighet. Det er først og fremst spillene som det er vanskelig å kopiere teksten på siden de er på java-sider, mens andre sider som Mattelaben, kan elevene lettere kopiere teksten og få opplest dem. Nettsiden har ikke lagt opp til at det går an å få opplest innholdet etter som jeg vet.

 

En fordel ved løsing av oppgaver på data, er at elevene lærer seg touch-skrivemåten. Da er det ikke bare gjennom det visuelle, men etter hvert kan elevene kjenne igjen i fingrene om de skriver feil, siden de er vant med å skrive på data. En annet pluss er at de sikkert vil måtte lære seg touch-metoden senere, så det er en god erfaring å begynne med den fra de er små av. En ulempe for mange med lese- og skrivevansker er at, mange opplever å ha dårlig finmotorikk. På den måten kan det være vanskelig å lære seg touch-metoden. Men som alternativ til å skrive for hånd, kan nettsiden sikkert fungere like bra, når sidene legger mest opp til at elevene skal klikke framfor å skrive. Det vil uansett gi en god variasjon fra vanlig undervisning, som kan virke motiverende for eleven.

 

Jeg tror at nettsiden passer bedre for de med ADHD. Det er bevist at bruken av datamaskiner kan virke beroligende (Borgå & Holm 1993, i Brøyn & Schultz (red) s.124. 2005). Denne målgruppe, trenger ikke å ha andre problemer, slike som er nevnt tidligere, derfor passer nettsiden godt som ekstraressurs. Oppgavene kan brukes som et supplement til ordinær undervisning, ikke som erstatning for. Et annet moment er at elever og spesielt elever med ADHD, vil jobbe bedre når en får rask belønning. Dess fortere de får denne stimulansen, vil det øke deres konsentrasjon, motivasjon, prestasjon og læring (Aase & Meyer 2005). Spill som Regneregn og Regnemesteren på matematikk.org, gir deg beskjed med en gang du har svart rett. Det virker veldig positivt for elever med ADHD eller elever med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker. All tilbakemelding virker som belønning, som eks. galt eller rett svar. (Aase & Meyer 2005).

 

Konklusjon

 

Etter å ha tatt for meg mange sider ved matematikk.org, ser jeg på det som en godt supplement til vanlig undervisning, særlig hvis elevene kan jobbe samme to og to med lærer som veileder. Det kan ikke erstatte ordinær undervisning, men med mange gode drill- og øvelsesprogrammer, kan det hjelpe på å automatisere læring. Matte innebærer en del pugg. Bl.a. skal alle elever lære seg gangetabellen. Her har nettsiden et eget program som skal hjelpe til dette. Det kan være interessant å bruke i undervisningen som ekstraressurs på dette området. Siden programmene/spillene gir øyeblikkelig tilbakemeldinger, er det bevist at dette kan fremme læringen for elever med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker.

 

Nettsidene har en behagelig grafikk, uten bruk av sterke farger, men teksten kan bli i det minste laget. Særlig for de minste og de som har lesevansker. For denne målgruppen er nettsiden mindre egnet.

 

Et fint pedagogisk element ved nettstedet er orakelet. Her kan elever stille spørsmål, og få svar. Dette elementet hever begrepsdannelsen hos eleven, og kan ta litt kontroll over egen læring. Her nærme nettstedet seg et konstruktivistisk læringsperspektiv.

 

Kilder

 

 • Artikkel fra Telemarkforskning Notodden sin analyse av matemaktikk.org

 • Anmeldelse fra skolemagasinet.no, under overskriften: Matematikk.org en gullgruve for skolen

 • Tidligere studentbesvarelse om gruble.net

 • Tidligere studentbesvarelse om matematikbogen.dk

 • Holm, M., ”IKT og tilpasset opplæring i matematikk”, kap. 2 i ”IKT og tilpasset opplæring”, Brøyn, T. og Schultz J. H. (red.), 2. utgave, 2005. Universitetsforlaget.

 • Brænde, E., ”Hva kjennetegner et godt program for barn med lærevansker?”, kap 1 i ”IKT og tilpasset oplæring”, Brøyn, T. og Schultz J. H. (red.), 2. utgave, 2005. Universitetsforlaget.

 • Aase, H og Meyer, A., ”Pedagogisk programvare for elever med konsentrasjonsvansker”, kap 6 i ”IKT og tilpasset opplæring”. Brøyn, T. og Schultz J. H. (red.), 2. utgave, 2005. Universitetsforlaget.

 • Brøyn, T. og Schultz J. H. (red.), 2. utgave, 2005. Universitetsforlaget.

 • Vygotsky, L. S. ”Tenking og tale”. (2001), Oslo:Gyldendal Norsk Forlag

 • Utdannings- og forskningsdepartementet. ”Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen”. (L-97), (1997). Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter.

 • Utdannings- og forskningsdepartementet. ”Kunnskapsløftet, Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring”. Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter.

Toppen